Lørdag, 24.07.2021 - 14. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 74. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 15-1 av 56

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
15
ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ
Så begjærer han at Jeg gir ham mer!
15