Søndag, 01.08.2021 - 22. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 74. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 14-1 av 56

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
14
وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا
Jeg tilrettela alt for ham!
14