Søndag, 01.08.2021 - 22. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 71. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 8-1 av 28

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
8
ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا
Så kalte jeg på dem åpent,
8