Lørdag, 25.09.2021 - 18. Safar 1443 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 6. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 86-1 av 165

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
86
وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ
og Ismael, Elisa, Jonas og Lot, alle utmerket Vi fremfor all verden –
86