Søndag, 01.08.2021 - 22. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 55. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 4-1 av 78

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
4
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ
og lært ham den klare beskjed.
4