Lørdag, 23.10.2021 - 16. Rabi' Awwal 1443 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 55. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 15-1 av 78

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
15
وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ
og Han har skapt dsjinnene av klar ild.
15