Lørdag, 24.07.2021 - 14. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 53. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 8-1 av 62

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
8
ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى
Så nærmet han seg og svevet
8