Fredag, 30.07.2021 - 20. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 52. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 7-1 av 49

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
7
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ
Herrens straff vil visselig inntreffe!
7