Søndag, 24.10.2021 - 17. Rabi' Awwal 1443 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 50. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 1-1 av 45

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
1
ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ
Ved den ærefulle Koran!
1