Søndag, 01.08.2021 - 22. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 40. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 1-1 av 85

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
1
حم
Ha Mim
1