Lørdag, 25.09.2021 - 18. Safar 1443 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 37. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 89-1 av 182

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
89
فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ
«Jeg er nok syk.»
89