Lørdag, 18.09.2021 - 11. Safar 1443 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 37. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 81-1 av 182

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
81
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
Han er en av Våre troende tjenere!
81