Lørdag, 31.07.2021 - 21. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 37. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 3-1 av 182

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
3
فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا
som leser opp formaningen.
3