Lørdag, 18.09.2021 - 11. Safar 1443 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 37. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 173-1 av 182

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
173
وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
Visselig, våre skarer, de vil vinne seieren.
173