Lørdag, 25.09.2021 - 18. Safar 1443 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 37. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 172-1 av 182

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
172
إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ
og de er det som blir ytet hjelp.
172