Lørdag, 25.09.2021 - 18. Safar 1443 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 37. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 132-1 av 182

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
132
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
Han var en av Våre troende tjenere.
132