Lørdag, 24.07.2021 - 14. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 36. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 2-1 av 83

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
2
وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ
Ved den vise Koran!
2