Onsdag, 27.10.2021 - 20. Rabi' Awwal 1443 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 3. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 1-1 av 200

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
1
الم
Alif Lam Mim
1