Lørdag, 18.09.2021 - 11. Safar 1443 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 26. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 98-1 av 227

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
98
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
da vi satte dere på linje med all verdens Herre.
98