Lørdag, 18.09.2021 - 11. Safar 1443 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 26. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 100-1 av 227

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
100
فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ
Og nå har vi ingen til å tale vår sak,
100