Lørdag, 23.10.2021 - 16. Rabi' Awwal 1443 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 20. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 28-1 av 135

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
28
يَفْقَهُوا قَوْلِي
så de må forstå min tale!
28