Lørdag, 23.10.2021 - 16. Rabi' Awwal 1443 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 20. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 1-1 av 135

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
1
طه
Ta Ha
1