Fredag, 30.07.2021 - 20. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 2. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 1-1 av 286

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
1
الم
Alif Lam Mim
1