Lørdag, 16.10.2021 - 09. Rabi' Awwal 1443 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 2. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 1-1 av 286

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
1
الم
Alif Lam Mim
1