Lørdag, 24.07.2021 - 14. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 113. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 2-1 av 5

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
2
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ
mot ondt fra det Han har skapt,
2