Søndag, 25.07.2021 - 15. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 104. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 6-1 av 9

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
6
نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ
Det er Guds opptente Ild,
6