Lørdag, 24.07.2021 - 14. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 100. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 4-1 av 11

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
4
فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا
og virvler opp støv under dette,
4