Fredag, 30.07.2021 - 20. Dhul Hijjah 1442 h.

Hent vers

Hent vers

Sura: 1. Aal Imran (Imrans hus). Vers: 3-1 av 7

Nr. Den originale teksten (på arabisk) Norsk gjengivelse med ev. kommentarer Nr.
3
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
Han, den Barmhjertige, den Nåderike,
3