Søndag, 28.05.2023 - 08. Dhul Qi'dah 1444 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Nektelse av sex

Spørsmål

Kan en kvinne nekte mannen sin sex når han ønsker det? Kan hun også nekte å få barn? I norsk lov kan kvinner nekte det så lenge de vil. Hvordan er det innenfor den islamiske kretsen? Takk

Svar

Hei, og takk for spørsmålet. Et ekteskap skal være basert på harmoni, kjærlighet og medfølelse. (Koranen, 30:21): “Blant Hans tegn er også at Han skapte for dere hustruer av deres egen sort, for at dere kan finne ro hos dem. Og Han har lagt kjærlighet og godhet mellom dere. I dette er jærtegn for mennesker som tenker etter.” Begge parter skal gjøre sitt beste for å være en kilde til støtte, ro og velvære for sin ektefelle. De bør gjøre sitt ytterste både fysisk, følelsesmessig og spirituelt for å glede hverandre. Islam søker å etablere et kjærlig forhold mellom kone og mann. Begge parter oppfordres til å vise kjærlighet og respekt og ta godt vare på hverandre. Dette gjelder alle aspekter av livet; det sosiale, intellektuelle og det intime. Islam vier det intime forholdet mellom ektefellene en del oppmerksomhet. En gang da profeten Muhammed (fred være med ham) fikk vite at en av hans følgesvenner pleide å faste hver dag og tilbringe hele natten i bønn ga han ham det følgende rådet: “Fast noen dager og la fasten være, andre dager. Reis deg i bønn om natten, og sov en del av natten. Kroppen din har en rett over deg, øynene dine har en rett over deg (kroppen din trenger mat og søvn), og din kone har en rett over deg.” (Bukhari). I et annet tilfelle snakket profeten med en mann om hvordan han skulle tilnærme seg sin kone: Ingen av dere burde angripe deres kone som om dere er et et dyr, men la det være en budbringer mellom dere”. Følgesvennene spurte: “Hva er den budbringeren?” Profeten svarte: “Kyss og romantiske ord”. (Berettet av al-Daylami). Det er riktig at en kone ikke kan nekte sin mann å ha sex, uten en god grunn, og mannen kan heller ikke forsømme sin kone. Islam lærer oss at når mannen har rettigheter overfor sin kone, har hun rettigheter overfor ham, for å balansere forholdet. Dette inkluderer retten til seksuell tilfredsstillelse. Forsømmelse kan føre til store psykologiske og helsemessige konsekvenser for den parten som ikke får tilfredstillelse, mann eller kvinne. Den ytterste konsekvensen kan bli utroskap, men kløften mellom ektefellene og helseproblemene kommer lenge før, og vil jeg tro, er mye mer utbredt. Vi oppfordres til å gjengjelde hverandres følelser og naturlige behov. Hvis både kvinnen og mannen gjør dette vil de klare å opprettholde kjælighet, omsorg og ømhet i ekteskapet. Hvis en eller begge skal stå steilt på sitt og nekte vil ikke det gjøre noe godt for forholdet. Det bør imidlertid gjøres klart at mannens rett til sex i ekteskapet _ikke_ er bunnet i idéer om at kvinnen er en passiv deltaker i samlivet og unnfangelsen, slik vestlig filosofi lenge har basert seg på (Aristoteles). Tvert imot anerkjenner islam kvinnens bidrag som likeverdig mannens. Det virker klart at det snarere er rettet mot maktmisbruk (nekte sex) og forsømmelse fra kvinnens side. Og rådene til mannen er rettet mot den maktmisbruk (vold i større eller mindre grad) eller forsømmelse han kan utøve mot sin kone. Til slutt bør det sies at hvis konen er syk, være det fysisk eller psykisk, skal mannen vise hensyn til dette. Da bør han enten avstå eller nyte hennes selskap på en måte som ikke er til skade. Ingen av ektefellene har rett til å nekte den andre å få barn hvis den andre ønsker det, uten at det foreligger gode grunner til å la være, f.eks. helsemessige. I lys av de ovennevnte ord om ekteskap bør det imidlertid være klart at dette er noe man bør snakke sammen om, og komme til enighet om på grunnlag av kjærlighet og medfølelse. Og Allah vet best. Jeg håper dette var klargjørende. Du er velkommen tilbake hvis du har flere spørsmål. Vennlig hilsen Vibeke