Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvem er Ali?

Spørsmål

Hei. Jeg har ofte hørt om Ali? Hvem er han? TUSEN TAKK for at dere tar dere tid :)

Svar

Hei på deg. Ali er profetens fetter og svigersønn. Han er den første gutt som ble muslim. Ali (raa) har mange helt-historier og er kjent for sin visdom, klokskap, kunnskap, styrke, ofring på Allahs vei og for sine sterke bånd til profeten (saaw). Hans fulle navn er Ali Ibn Abi Talib. Etter at uthman Ibn Affan (raa) (den tredje kalifen) døde, valgte muslimene Ali til kalif. Han var en rettferdig kalif. Problemet i hans tid var at det var mange hyklere som kom inn blant muslimenes rekker og som laget mye bråk. Også dem som drepte Uthman (raa) snek seg inn i hans rekker. En annen utfordring for Ali var Mu'awiyah Ibn Abi Sufian som nektet å gi ed til ham. Mu'awiyah erklærte seg selv i stedet som kalif i Damaskus. Dette utløste mye bråk mellom de to gruppene. Av de fine historiene mange husker Ali (raa) for, var at han ble utvalgt av profeten (saaw) til å ligge i profetens seng den natten profeten hadde planlagt å utvandre fra Mekka. Mekkanerne hadde planlagt å storme huset hans og myrde ham. Profeten visste alt om denne planen. Han plasserte Ali i sin seng og snek seg ut. Da disse morderne stormet huset og holdt på å slå til med sverdene sine, oppdaget de at det ikke var profeten selv som lå og sov, det var bare en liten gutt som lå der. Ali (raa) var klar over at denne handlingen var full av risiko, men valgte allikevel å gjøre det for å redde profeten saaw. Allah (sw) informerte profeten (fvmh) nok om det som kom til å skje. Han visste at de planla å storme huset, selv om planen var himmelig. Kanskje visste profeten (fvmh) også at Ali ikke skulle skades av dem? Hovedhensikten med å ettrlate Ali (raa) i Mekka var: Mange mekkanere hadde gjemt penger og andre ting hos profeten (saaw). Proften sørget for at slike ting leveres tilbake til eierne etter at han hadde forlatt Mekka. Han valgte Ali (raa) til denne oppgaven. Måtte Allah sw være fornøyd med Ali og Alis familie, amin. Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 14.02.2004