Søndag, 01.10.2023 - 16. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Terrorisme og flykapring

Spørsmål

I den senere tiden er det blitt sett flere kapringer av fly og terrorisering av uskyldige, enten med gode eller onde hensikter bak. Hva sier Islam om slike handlinger? Tillater Islam de undertrykte å ta loven i egne hender på denne barbariske måten?

Svar

Av Shaykh Dr. Yousuf Alqaradawi. Oversatt av Basim Ghozlan. (Svaret er hentet fra www.islam-online.net ) Æret være Allah og fred være med Allahs sendebud. Islam tillater ikke å skade eller gjøre urett mot uskyldige, uansett motivet, hvem angriperen er eller om angrepet er rettet mot legemet, ære eller eiendeler. Selv ikke den folkevalgte lederen har rett til å begå urett mot andre mennesker. Profeten sw erklærte i sin siste hajj-tale at menneskets blod, eiendeler og ære er beskyttet for alltid. Dette forbudet gjelder ikke bare overfor muslimer, men gjelder alle som ikke kriger mot dem. Selv i krigsituasjon, tillater ikke Islam å drepe dem som ikke deltar aktivt i krigen, som barn, kvinner og eldre. Heller ikke munker, som har trukket seg tilbake for tilbedelse, skal angripes. Når Islam forbyr å angripe dyr, hva sier ikke Islam når det gjelder mennesker som Gud har vist ære? Profeten Mohammad fortalte om en dame som kom til helvetet på grunn av at hun stengte en katt inne til den døde. Hun ga katten verken mat eller frihet til å jakte selv. Hvor alvorlig blir det når det er mennesker som blir sperret og truet på livet? .... Et av prinsippene i Islam er at en hver er kun ansvarlig for det en selv gjør. En sønn skal ikke straffes for det sin far har gjort, og ikke en far skal straffes for det sønnen har gjort. Det er dette som islam har understreket i Koranen i mange steder. Også tidligere religiøse bøker har sagt det samme. Derfor er det en meget overraskende at folk som hevder å være islamister, bærer islams symboler og taler i Islams navn, hevner seg på uskyldige folk som ikke har noe med saken å gjøre. Det går ikke an å angripe et folk på grunn av en konflikt man har med lederne i dette landet. La oss anta at statslederen er morder, er dette den enkelte borgers skyld?. Hvorfor skal han bli straffet for lederens handling? Drap på et menneske er en meget alvorlig forbrytelse i Islam. Straffen for en slik handling er veldig streng. Et annet prinsipp som Islam legger til grunn er "målet helliger/legaliserer ikke middelet". Islam understreker at både målet og middelet må være "gode" og rene for at handlingen skal være akseptert. La oss anta at disse kaprerne hadde gode hensikter om å støtte deres uskyldige brødre, selv om det er vanskelig å tro. Det er likevel ingen grunn til å benytte terrorisme for å nå fram. Terrorisme gir blaffen i menneskelige liv og godtar å true og torturere uskyldige. Det som gjør terrorisme til ekstra stor forbrytelse er at disse, tilsynelatende, snakker i islams navn og hevder å ville støtte den. Derfor blir disse handlingene tilskrevet Islam. Dette samtidig som islam egentlig fordømmer slike handlinger både i Koranen og sunnah. Både de lærde og blant muslimer generelt, fordømmes slike barbariske holdninger på det sterkeste Disse unge mennesker kan ha oppriktige intensjoner, men de er på villspor når de tror at de gjør en tjeneste for islam ved å legalisere drap og tortur av uskyldige . Muslimske lærde har et meget stort ansvar i forhold til å belyse de som er villfarne.

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003