Søndag, 01.10.2023 - 16. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvorfor er det ikke basmalah i surah 9?

Spørsmål

Hvorfor er det ikke basmalah i surah 9?

Svar

Det er riktig at alle surah i Koranen begynner med det som heter basmalah (I Allahs, Den barmhjertiges, Den nåderikes navn) unntatt surah nr. 9 (Surat bara'ah). Hvorfor er det slik, står ikke verken i Koranen eller i hadith. Flere lærde har forsøkt å gjette. Av relevante forklaringer kan nevnes: Basmalah inneholder to av Guds navn som har noe med nåde å gjøre. Både "Den barmhjertige" og "Den nåderik" forteller om 2 av Guds navn og egenskaper. Denne surah tok opp temaer som passet til andre Guds navn enn akkurat de to. Surahen pratet mye om dem som sviktet profeten og som snek seg unna en viktig krig som brøt mellom muslimene og grekerne... Enkelte lærde mente at det ikke passer å starte med nåde og barmhjertighet og samtidig advare dem som sviker og lover streng straff .. Noen lærde mener at denne surah er fortsettelse til den forrige (nr. 8. Surat alanfal). Den er med andre ord ikke egen surah ... Hvis man teller basmalah i hele Koranen finner man at de allikevel er 114. Like mange som Koranens suraher. I en annen surah forekommer basmalah også i midten (se K. 27:30 Annaml). Tallet 114 kan deles på 19 (antall bokstaver i basmalah). Noen mener at dette tallet ikke er tilfeldig i Kroanen og nevner mange eksempler. (Se artikkelen vår Talle 18 i Koranen for flere eksempler). Ellers er det ingen som kan hevde å "vite" årsaken. Alt man kan gjøre er å gjette og temaet blir derfor aldri ferdig diskutert .. :-)

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003