Søndag, 28.05.2023 - 08. Dhul Qi'dah 1444 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Forskjellsbehandling av barn

Spørsmål

Hva sier islam om foreldre som oppdrar barne sine, jeg mener datter og sønn på ulike måter. Gutter får nesten gjøre ting som er forbudt i islam for eksempel gå ut på disko, ha kjærester osv.

Svar

Det du sier er dessverre utbredt blant muslimer og enkelte andre grupper. Dette er til tross for at slik behandling har ingen støtte verken i Koranen eller i sunnah. Det har bare med at foreldrene synes at jentene er svakere og trenger mer beskyttelse. De er kanskje mer redde for jentene siden en feil jenter gjør kan ha større følger (som f. eks. å bli gravid og få barn). I tillegg er det flere kvinner som er ofre for voldtekt enn menn ... De har derfor litt mer grunn til å være redde for jentene sine .. MEN: Det er ingen grunn for å la deres sønner gå til disko eller ha (ulovlig) kjæreste.. Begge kjønn har samme regler i islam og begge må oppdras riktig. Jeg foreslår at jenten tar dette opp ikke for å få lov til å gå til disko men for å få stopp på at sin bror gjør slike ting. Hun må si klart ifra og ta dette opp med foreldrene og om nødvendig snakke med flere personer fra bekjente eller nære venner ...

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003