Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Troendes mødre

Spørsmål

Al-salamo alaikom Men siden det er så mye snakk om profet Muhammeds (fvmh) koner nå til dags og at alle vi finne noe "ikke-bra" med islam, vil jeg gjerne få vite om dette. Vi vet alle at Muhammed (fvmh) hadde en del koner (9), men det var for forskjellige hensikter han giftet seg med dem og i forskjellige aldere. Så lenge Khadidja levde var han bare gift med henne. Spørsmålet mitt er da: Hva slags forhold hadde profet Muhammed (fvmh) til de andre konene når han var blit gammel?? Spørsmålet mitt kommer fra at det er mange som misliker islam og profeten og skriver mye dårlig om han og hans koner. Jeg håper spørsmålet mittt er klart, og jeg vil gjærne ha et svar. Svaret vil jeg ha men en bevis fra Qoranen eller hadith.. og takk Walsalam

Svar

Assalaamu aleikum bror, Jeg må få lov til å si at jeg er imponert over tankegangen din, og at du søker svar på spørsmålene dine. Måtte Allah (SWT) gi deg styrke og belønne deg fordi du søker mer kunnskap om din religion, islam. Det er beundringsverdig at du husker på Muhammeds (fvmh) ekteskap med Khadija (ra), som også er et eksempel til etterfølgelse. Mange har lett for å glemme dette ekteskapet. Han jobbet for henne, og hun fridde til ham. Han hadde ikke hatt noe kontakt med kvinner før dette. Hun var femten år eldre enn ham, og de hadde et harmonisk ekteskap i 25 år helt til hun døde. Så lenge Khadija (ra) levde giftet Muhammed (fvmh) seg ikke med noen andre. Dette var svært uvanlig for en mann av hans rang i samfunnet de levde i. Da hun døde var han femti år. De senere ekteskapene han inngikk var hovedsakelig av to årsaker: 1) Barmhjertighet; da han ville ta sin del av ansvaret for å forsørge vanskeligstilte kvinner, f.eks. enker og fraskilte, som på dette samfunnsstadiet best kunne hjelpes ved å inngå ekteskap. Dette tjente også som et eksempel til etterfølgelse, og hjalp til å bryte ned fordommer og tradisjoner som bl.a. sa at fraskilte kvinner ikke kunne gifte seg igjen. 2) Sosiopolitiske grunner: Profetens største bekymring var islams fremtid.Han var interessert i å styrke muslimene på alle måter. For å styrke båndene mellom familiene giftet han seg med datteren til Abu Bakr (ra), 'Aisha (ra), som ble en viktig lærd, og autoritet på hadith, og datteren til Umar. Ved å gifte seg med Juwairiah (ra) vant han støtte fra stammen Bani al-Mustaliq og alle deres allierte. Og på grunn av ekteskapet med Safiya (ra) ble en stor del av de fiendtlige jødene i Arabia nøytralisert. Han ble tilbudt ekteskap med Zaynab (ra)som en vennlig gest fra nabokongen, Negusen av Abyssinia, hvor de første muslimske emigrantene hadde fått tilflukt. En konge i Egypt sendte to kvinner til Profeten (fvmh) som en “gave”, og ved å gifte seg med en av dem, den koptisk kristne Maria, (ra) ble det formet en allianse med et mektig land. Etter at Khadija (ra) døde, forble Muhammed alene en tid. Sawda (ra)hadde emigrert til Abyssinia med sin mann. Etter at han døde vendte hun hjem, og ba om Profetens beskyttelse. Så, Muhammed (fvmh) bestemte seg for å gifte seg med henne. Hun var ikke ung eller vakker, hun var en vanlig enke som i tillegg sies å ha vært nokså hissig. Senere det året fridde Muhammed (fvmh) til ‘Aisha (ra), men dette ekteskapet ble ikke inngått før flere år senere. Etter det levde han med disse to konene i fem-seks år til han var 56 år gammel. Tror du en mann som bare var ute etter kvinner ville levd slik gjennom hele sin beste alder? Mellom 50 og 60 inngikk Muhammed (fvmh) ni ekteskap raskt etter hverandre. I de tre siste årene han levde giftet han seg ikke med noen. De fleste av hans ekteskap ble altså inngått i en periode der hans oppdrag var vanskeligst og mange farer truet. På den tiden deltok muslimene i avgjørende slag, og de hadde mange problemer både innad og utad. Islamsk lovgivning begynte å bli utformet, og grunnmuren for et islamsk samfunn ble lagt. Muhammed (fvmh) var den mest aktive deltakeren i disse prosessene. Han levde dessuten et enkelt og beskjedent liv. Om dagen var han den travleste mannen du kunne finne, han var statsleder, dommer, hærfører, lærer etc. Om natten var han hengitt i bønn til Allah, for han pleide som kjent å tilbringe to tredeler av natten i bønn og meditasjon. Møblementet hans bestod av enkle ting som noen få matter, mugger, tepper o.l. og husholdet hans hadde sjelden nok mat til at de kunne spise seg mett - selv om han hersket over hele Arabia. Alle konene hans, bortsett fra ‘Aisha, var enker eller fraskilte kvinner, og ingen av dem var kjent for å være vakre. Alle, bortsett fra ‘Aisha, kom selv og fridde, eller ble tilbudt ham i ekteskap. Når det gjelder antallet koner totalt sett er det noen uenigheter om dette på grunn av at noen støtter seg til<

  • Basim I.
  • 06.02.2004