Torsdag, 28.10.2021 - 21. Rabi' Awwal 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er sufisme?

Spørsmål

Hva er sufisme?

Svar

Ordet sufisme er ofte hevdet å komme fra ordet for ull på arabisk: suf. Sufisme defineres som kunnskap om Gud og å nærme seg Gud åndelig gjennom direkte erfaring om Gud i sitt indre. Dette mener sufiene å kunne oppnå gjennom ulike former for meditasjon, bønn, gjentagelse av bestemte bønne-formularer eller andre ord. Sufisme er også å rense seg selv, ved å holde sin kropp og sjel unna det som skader ens forhold til Gud. Mer sosiologisk betyr sufisme å være del av en type åndelig sammenslutning, tariqa, som forvalter en åndelig arv fra ulike store forbilder i historien. De største av disse tariqaene vil gjerne føre sine tradisjoner tilbake til for eksempel Profetens følgesvenn Abu Bakr. Sufisme er ofte en del av folks religiøse vaner og tradisjoner, selv om de kanskje ikke tenker på seg selv som sufier. Vanligvis holder sufiene seg innenfor den man oppfatter som ortodoks islam, både hva angår tro og praksis. Mange store lærde i historien regnet også seg selv som / blir regnet som sufier. For dem er sufisme (renselse av selvet og bevissthet om Gud) og shari?a (loven, reglene muslimer følger) to nødvendige sider av islamsk praksis. Noen kaller det sufisme som er mer outrerte praksiser, som å konsentrere seg om ulike former for meditasjon, men ikke utføre det som er vanlig obligatorisk i islam.

  • Nora S. Eggen
  • 06.09.2003