Torsdag, 28.10.2021 - 21. Rabi' Awwal 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Dagens kroppfiksering

Spørsmål

Hvordan stiller islam seg til våre dagers kroppsfiksering?

Svar

Islam lærer oss at kroppen er et instrument for å tilbe Gud. Både i ren tilbedelse, som i bønnen, og når vi gjør gode gjerninger ellers bruker vi kroppen vår. Kroppen er en gave vi har fått og som vi skal forvalte og bruke på samme måte som vi skal forvalte og bruke resten av skaperverket i det godes tjeneste. Derfor må vi ta vare på kroppen. Profeten Muhammad anbefalte oss å spise med måte, og å mosjonere og holde oss i form ved å for eksempel ri, løpe om kapp, svømme. Islam lærer oss også at vi skal ta vare på vårt utseende og holde oss rene og pene, menn skal stelle skjegget sitt for eksempel. Men man skal beholde sin naturlige form, det vil si islam setter grenser for hva man kan forandre ved sitt utseende. Eksempelvis er det ikke tillatt i islam å tatovere seg eller bruke kunstig hår. Islam setter også grenser for hvordan man kan pynte seg. Det er for eksempel ikke lov for menn å pynte seg med gull eller silke, og det er ikke lov for kvinner å vise hår og kropp til andre menn enn nær familie (dvs. mann, barn, far, svigerfar, kjødelig onkel, kjødelig nevø m.fl.) De praktiske grensene islam setter bygger naturligvis på de verdiene islam står for. Det er altså to momenter her: 1. det praktiske i islamsk lov: hva man faktisk har lov til å gjøre med seg selv og sin kropp. 2. det verdimessige: Vil man ta seg vakkert ut og holde seg i form for å glede Gud, seg selv og sine medmennesker eller holde seg i form for å kunne bruke seg selv i det godes tjeneste eller jager man på nytelsen som et mål i seg selv? Ekstrem kroppsfiksering gir ekstrem selvopptatthet og man ender opp med å innbille seg at lykke og posisjon ligger i ytre skjønnhet. Når et helt samfunn eller kultur (som vi ser i våre dager) er preget av denne mentaliteten, begynner menneskene å konkurrere om tomme former som ikke har noe innhold. Mens islam lærer at den som har størst status i Guds øyne er den som er mest lydig overfor Ham, og det menneskene bør ”konkurrere” i er å være den som tjener Gud. En muslim kan naturligvis også finne en viss tilfredsstillelse eller lykke i å være pen eller flink eller være glad i noen eller vinne en konkurranse eller slike ting, men muslimen vil likevel vite at den egentlige lykken ligger å føle seg nær Gud.

  • Nora S. Eggen
  • 06.09.2003