Torsdag, 28.10.2021 - 21. Rabi' Awwal 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Høytider i islam

Spørsmål

Hvilke høytider feirer muslimene?

Svar

De islamske feiringene er primært to: id al-fitr etter ramadan og id al-adha etter pilegrimsferden. Det islamske året følger måneåret og vil derfor variere i forhold til solåret med 10 – 11 dager i året. Id al-fitr, som også kalles lille id, varer strengt tatt bare en dag. Den feires med bønn om morgenen. Litt ulikt i forskjellige land, men Profetens tradisjon er at alle (menn, kvinner, barn) kommer sammen for å be denne bønnen utendørs. Deretter er det å gratulere hverandre, feire med besøk og god mat og gjerne gaver til barna. Id al-fitr markerer at ramadan er slutt, og man er ferdige med en obligatoriske, årlige fasten. Id al-adha kalles også store id. Den feires i tre dager, og innledes også med bønn om morgenen den første dagen. Det er Profetens tradisjon at hver familie slakter en sau og deler kjøttet mellom seg, sine gjester og folk som trenger det. Id al-adha faller i underkant av to og en halv måned etter id al-fitr; i år i første halvdel av mars. Den markerer avsluttingen på pilegrimsreisen i Mekka, slik at alle muslimene i hele verden feirer id mens en del av dem har utført pilegrimsreisen og feirer id i Mekka. Slaktingen er til minne om profeten Ibrahim (Abraham), som ble bedt om å ofre sin sønn, men slapp da Gud så han var villig til å adlyde med dette største av alle ofre, og han fikk et dyr å slakte i stedet. Begge deler er velsignede dager for bønn og feiring. En del muslimer feirer i tillegg mawlid al-nabi – markering av den dagen profeten Muhammad ble født. Man feirer da ofte med opptog eller bare med helt enkelt å komme sammen til bønn og Koran-lesning. Kaldenderen inneholder også noen merkedager som profeten Muhammad anbefalte at man bruker til ekstra bønn og ettertanke. Laylat al-qadr er en annen dag som markeres med ekstra bønn. Dette er en av de siste ti nettene i ramadan, og er den dagen Koranen første gang ble åpenbart for profeten Muhammad. En annen merkedag er laylat al-miraj i måneden rajab og laylat al-bara i måneden shaban. Den første er til minne om den natten Profeten ble løftet opp i himmelen og fikk møte Gud. Og den andre er en spesiell natt hvor den som ber om tilgivelse blir bønnhørt. Shia-muslimer markerer også ashura til minne om et slag hvor Hussayn, sønnen til datteren til Profeten, Fatima og hennes mann Ali. Ali og alle hans avkommere har en spesiell status i shia-islam. Denne høytiden er en sørgehøytid, og markeres ofte med opplesning av dikt om hendelsene og med sørgespill. Se gjerne på bøkene: Waale, Ragnhild Bakke. Islam. Oslo, Cappelen, 2000. Serie: Høytidene. eller Eggen, Nora S. Islam. Oslo, Gyldendal, 2002. Serie: Faktabiblioteket.

  • Nora S. Eggen
  • 06.09.2003