Mandag, 04.12.2023 - 20. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Under mensen, kan jeg lese bøker om islam?

Spørsmål

Salaam. jeg bare lurte på om det er lov for en jente som har menstrasjon å lese bøker om Islam? takk wassaalam.

Svar

Assalaamu aleikum! Vanlige bøker som ikke er selve Koranen kan du alltid lese. Når det gjelder å lese Koranen finnes det to syn: Det ene, som er generelt akseptert, er at kvinner med menstruasjon ikke kan lese, det vil si resitere, Koranen. Dette er basert på en hadith som sier: "Hverken de som er urene (etter sex) eller de som har menstruasjonen skal lese Koranen". Men Ibn Taymiyya mener at det ikke er galt for menstruerende kvinner å resitere Koranen hverken fra hukommelsen eller fra selve boken, hvis det er nødvendig for dem. Jeg vet ikke akkurat hva han baserer seg på, men lærde fra både Maliki, Hanbali og Shafi'i lovskolene, og andre, følger dette synspunktet. Selv noen av dem som vanligvis ikke tillater kvinner å resitere Koranen under menstruasjonen mener at det er greit hvis kvinnen er lærer eller student, eller er redd for å glemme det hun har memorisert. Så det burde ihvertfall være klart at hvis det virkelig er nødvendig, er det tillatt å resitere fra hukommelsen eller fra boken. Uansett er det tillatt å høre på Koranen på kassett, eller lese en oversettelse. En bok som inneholder mindre enn halvparten koranvers regnes ikke som en mushaf, og den er det tillatt å holde uansett, (f.eks. Y. Alis oversettelse med tafsir), bare pass på å ikke ta på selve koranteksten. Du'a fra Koranen kan man lese når som helst. Og Allah vet best. Wa salaam, Vibeke Hadia Breivik

  • Basim I.
  • 23.12.2003