Torsdag, 28.10.2021 - 21. Rabi' Awwal 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Moské eller menighet?

Spørsmål

Vil dere bruke ordet menighet, eventuelt forsamling (ev. annet ord) om en moské, f.eks. World Islamic Mission i Åkebergveien?

Svar

Selve stedet til WIM i Åkebergveien er en moské i ordets rette forstand; et sted bygget og brukt til de fem daglige bønnene og til fredagsbønnen. I tillegg er det sete for en organisasjon, WIM og de aktivitene organisasjonen har. Men det er de samme lokalene som brukes. ”Menighet” assosieres med kristne kirker, og passer derfor ikke. Jeg ville holdt fast ved ”moské”, evt. kan ”organisasjon” være et dekkende ord. ”Forsamling” er også et mulig mer nøytralt alternativt begrep hvis du absolutt ønsker det. Jeg vet ikke om noen standard på dette området, det er nok bruken av ”moské” som er det rådende.

  • Nora S. Eggen
  • 06.09.2003