Mandag, 04.12.2023 - 20. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Idrett og jenter

Spørsmål

Jeg lurer på idretten for jenter i islam. Kan de drive med idrett i følge religionen? Hva driver de med? Er idretten forbudt i islam? Hva gjør Norge for å få dem med i idretten her i landet!? Er det mange aktive? Hva synes kvinnene selv om idrett?

Svar

I utgangspunktet er islams syn veldig positivt når det gjelder idretten. Både menn og kvinner bør ta vare på sin helse og drive med sunne øvelser og gode fysiske aktiviteter. Her er det ingen ting i veien mot idretten. I følge en hadith (profetens sedvane) har profeten selv hatt flere ganger løpekonkurranse med sin kone Aysha. Problemet ligger i noe annet men som er godt knyttet til idretten, nemlig klessdrakten. Islam sier at kvinner må tildekke kroppene sine ovenfor fremmede menn. Også menn må tildekke konkrete deler av kroppene sine. Utfordringen ligger i å kunne drive med idrett uten at klessreglene brytes. Hvordan skal dette gjøres er det ingen fasit og det er opp til de kloke hoder å komme med forslag. I de muslimske landene begår idretten for kvinner i egne haller slik at de har friheten til å kle seg som de vil uten at det er fremmede menn tilstedet. Her i Oslo finnes det steder hvor kvinner kan delta i idretten som Aerobic, svømming og lignende og som er bare for kvinner. Det er mange muslimske kvinner som deltar. Hva kvinner selv mener om dette skal jeg, siden jeg ikke er kvinne :-) overlate til andre kvinner å svare på.

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003