Tirsdag, 28.11.2023 - 14. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Koranens syn på terrorismeIV

Spørsmål

Koranen er full av tekster som sprer hat mot ikke-troende. Flere vers oppfordrer muslimene for å starte en hellig krig mot alle ikke-muslimer. Her er noen eksempler (K. 9:73 74): Hør, Profet! Strid mot de vantro og hyklerne! Vær hård mot dem! Helvete blir deres herberge. En sørgelig endeligt! (K. 8:65 66): Hør Profet! Anspor de troende til kamp! Finnes der tyve standhaftige blant dere, vil de vinne over to hundre! Er der hundre blant dere, vil dere overvinne tusen av de vantro! For de er et folk som intet forstår! K. 5:33 37 ): Deres lønn, som bekjemper Gud og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I den kommende verden venter en svær straff.

Svar

Det er kjent hvordan profeten ble sammen med muslimene utsatt for desperate forsøk for utryddelser. Flere omfattende kriger ble ført og alle midler ble brukt mot dem. Muslimene var som regel i forsvars posisjon. Også når de selv angrep var det bare et forsvarsmiddel. Mange vers forbereder muslimene til å stå på og å holde ut når det blir nødt til å krige. Man må studere profetens historie for å forstå slike vers på en riktig måte. Profeten selv har hatt gode venner som ikke var muslimer. Hans onkel Abu Talib var en av dem. Da profeten flyktet fra Mekka til Medina hadde han en veiviser som hjalp dem over hele veien og som ikke var muslim. Moren til hans kone Um Habibah var ikke muslim. Profeten sendte karavaner med nødhjelp til Mekka for å redde ikke-muslimer fra sultkatastrofer. Da profeten døde lå hans rustning som pant hos en jøde. Hadde Koranen oppfordret til drap på ikke-muslimer hadde profeten oppført seg annerledes enn som så. Vi må imidlertid forstå at Koranen behandler forsvars temaet grundig og setter flere rammer og regler for hvordan muslimene skal håndtere det. De som ofte Koranen behandler i sine vers og som blir kalt for vantro eller hyklere (kuffar eller munafiqoun) omfatter ikke alle mennesker som ikke er muslimer. I mange steder vil ordet vantro referere bare til fienden den tiden i Mekka. Det må stilles et spørsmål til dem som er så skremt av islam og som er så redde for livet sitt: Hvem kommer profeten egentlig til og hvem skal han invitere til islam? Hvis det er slik i islam som de hevder at alle ikke-muslimer må utryddes, hvem skal profeten rette seg til? Gud sier i Koranen om profetens oppgave: (K. 21:107) ” Vi har sendt deg kun som nåde til verdnene” Verdnene omfatter alle mennesker, alle dyr og alt rundt oss enten vi ser det eller ikke. Når profeten kun er nåde for mennesker, er det logisk å tenke annerledes enn hva de fundamentalistiser tenker.

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003