Søndag, 10.12.2023 - 26. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Arv fra ikke-muslimske foreldre

Spørsmål

Kan vi motta arv fra ikke-muslimske foreldre, og er det en forskjell på det å motta gjenstander kontra det å motta penger?

Svar

Kjære søster Chahida. Saken du spør om er en komplisert sak. Bli ikke forvirret allikevel, jeg skal forenkle den så godt at du ikke trenger å spørre flere :-) La meg starte med å si konklusjonen på dette temaet: Ja du kan arve fra dine ikke-muslimske foreldre eller andre ikke-muslimske slektninger. Her er grunnlaget for denne konklusjonen: Majoriteten av de lærde og lovskolene mener at muslimer ikke kan arve fra ikke-muslimer og at ikke-muslimer ikke heller kan arve fra muslimer. Koranen selv sier ikke noe om dette, men det finnes noen hadith som tar opp dette temaet. Blant annet en hadith som står i både Bukhari og Muslim og som sier: ”En muslim ikke kan arve fra en kafir og en kafir ikke kan arve fra en muslim”. En annen hadith i Ahmad og Abu Daoud sier: ”Ingen arv mellom to forskjellige religioner”. Det finnes allikevel flere av Sahabah som har hatt en annen mening, blant annet Umar, Mu’awiyah og Mu’adh. Disse mente at muslimer kan arve fra ikke-muslimer, men ikke-muslimer ikke skal arve fra muslimer. Shaykh Yousuf Alqaradawi støtter denne meningen. Han refererer også til Ahmad Ibn Taymiyah og hans elev Ibn Alqaiyyem som også støttet denne meningen. De konkluderte etter en lang og dyp diskusjon av temaet (i boka Ahkam ahl adhimmah) med at muslimer kan arve fra ikke-muslimer. De to ovennevnte hadith som tyder på at man som muslim ikke kan arve fra sine ikke-muslimske foreldre forklares hos disse lærde slik: Ordet kafir som kan oversettes til vantro eller ikke-muslim betyr i disse hadihtene ”dem som kriger mot islam og muslimer”. Det er ikke alltid ordet kafir omfatter alle ikke-muslimer. Som bevis på dette bruker de at profeten saaw lot den kjente munafiq (hykler) Abdullah Ibn Ubay arves av sin muslimske familie. De bruker en annen hendelse om Yahia Ibn Ya’mar som var dommer og fikk en slik sak mellom to brødre, en muslim og en jøde. Han lot muslimen arve og sa at profeten hadde sagt ”Islam/konversjon gir mer og ikke mindre” som betyr at det å bli muslim er ingen grunn for å tape, men grunn for å vinne. Shaykh Yousuf Alqaradawi sier til slutt i sin fatwa: Uansett hvilken mening man vil tro på er det ikke akseptert at muslimer lar arven gå til stater som kanskje gir den videre til dårlige formål som skader islams sak. Selv hvis du tror at du som muslim ikke kan arve, må du ta denne arven og gi den til gode formål som kan komme til nytte for muslimer og muslimske organisasjoner. I tillegg til dette er det verdt å understreke at man uansett hva man tror om dette temaet, gjerne kan ta imot dersom staten eller andre medarvinger gir uten at man selv søker. Les mer om dette i islam-online (på arabisk). Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 26.11.2003