Mandag, 04.12.2023 - 20. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Kvinner og islam

Spørsmål

Vi er to jenter på St.Olav videregående skole i Sarpsborg som har prosjekt om Islams kvinnesyn. Vi har lest det du har skrevet på islam.no og vi har noen spørsmål om det. -Du sier i "kvinners stilling i Islam" at tvangsgifte er ulovlig og at disse ekteskapene er ugyldige. Men vi har lest om grusomme tilfeller av dette, og vi hører mye om det. Hvorfor forkommer dette hvis det er ulovlig? -Hvorfor har ikke kvinner lov til å gå ut uten tillatelse? -"Kvinner har rett til å bli det de er gode til", sier du i "kvinne som borger".Hvordan kan dette være når de ikke har lov til å gå ut uten tillatelse? Vi har ikke sett noen kvinner i arbeidslivet, spesielt ikke som ministere,leger osv. -Hvilke syn har islamske menn og kvinner i Norge på norske kvinner? -Vi har lest at det er forskjellig praktisering av den islamske troen i de forskjellige landene, spesielt med klesdrakt, etc. Hva er de største forskjellene bortsett fra klærne, som f.eks. ekteskap? -Hva skjer med kvinner som blir voldtatt i eller utenfor ekteskap? -Har det alltid vært slik at kvinner må dekke seg til, hvis ikke, hvor og når oppstod det? Hvorfor må ikke mannen dekke seg til? -Siden menn har rett til fysisk avstraffelse på sin hustru, er det også han som bestemmer om hun har vært ulydig?

Svar

At noe er forbudt i islam (eller i f. eks. den norske loven) men skjer allikvel er ingen fremmd fenomen. Dette skjer i alle samfunn. Det var et av mine poeng å markere at noen handlinger som blir presentert som "islamske", er i praksis en alvorlig brytelse for islam. Dette var en av dem. Hvis jeg ville pratet med en muslimsk far som ville tvinge sin datter til å gifte seg med en hun ikke liker, hadde jeg henvist til Koranen og hadith og prøvd å overtale ham til å gi seg ... Kvinner kan gå ut når de vil. Jeg vet at enkelte muslimer vil hevde at de må søke om tillatelse men hvor finnes dette i de kalssiske kildene? Dette tilhører ikke islam i det hele tatt men tilhører kanskje noen kulturer. Jeg prøver alltid å skille mellom det som er islam som religion og det som kultur eller tradisjon. Noe kommunikasjon og forståelse må selvsagt finnes. Jeg ville lurt på hvor min kona skulle dersom hun plutselig skulle ut kl. 12 om natten. Men har ingen problem når hun går ut om dagen enten til jobben eller på tur med andre venninner. Kvinner som leger? Jo da det finnes kvinner både som ministre og som leger. Hvilket samfunn refererer dere til? Selv kommer fra Jordan og der er det mange kvinner som sitter på topp stillinger. Her i Norge har vi en kvinnelig leder for Islamsk Råd som er de høyeste organ for muslimer. I Malaysia er lederen for det islamske partiet en kvinne. Jeg ser ikke noe av det dere henviser til. Jeg kan være enig i at kvinner har det vanskelig i enkelte land men også menn har det tøft i disse landene. Dette har noe med sivilisasjon å gjøre! Når det gjelder synet på norske kvinner kan jeg si hva jeg mener: Norske kvinner er tøffe, modne og flinke. De er åpne og ærlige. Når det gjelder kledsdrakten de fleste norske jenter bruker, særlig ungdommer, er jeg beskymret over. Jeg tror at det å pynte seg så veldig og være opptatt av å se "fristende" ut er ikke riktig. Voldtekt er hovedsakelig et resultat av slike moter mener jeg. Men dette betyr ikke at jeg hater dem eller at jeg synes at de er horer :-). Jeg vet at de kler på seg slik for at de er vokst opp i et samfunn der slike moter er akseptable. De fleste av mine kamerater og muslimske venner er gift med norske kvinner. Jeg er også det :-) Jeg kan avslutte dette punktet med å si at de fleste norske kvinner/jenter fortjener all respekt. Det praktiseres forskjellig: Det finnes ingen grenser for slike forskjeller. Muslimer er en femtedel av verdens befolkning. Variasjoner er så store at det er helt umulig å samle alt på en bøtte. Maten, kledsdrakt, ekteskap, barnoppdragelse, feiring, familieforhold og alt... Hva skjer med kvinner som blir voldtatt? Voldtekt i de fleste muslimske samfunn er betydelig lavere enn her i Norge. Dette har noe med hele samfunnets holdning til sex og til moralen men når det skjer er det helt forskjellig fra land til land hva som skjer. Det fleste land vil behandle saken i rettsapparatet. Enkelte steder vil kvinnens familie prøve å hevne seg. dette er typisk der sivilisasjonen ennå ikke har hatt sterk posisjon :-) Dekke seg til: Det har vært slik siden profeten at kvinner må dekke seg til. Det står i Koranen. Menn også må dekke seg til men ikke så mye som kvinner. Kvinner trenger mer beskyttelse :-) Straff? Med en gang kona føler seg dårlig behandlet kan hun søke skilsmisse. Det er nok grunn at hun blir slått. Det som står i Koranen om dette ble forklart av profeten i sunnah slik: Straff skal være av psykisk betydning og ikke fysisk. Dersom mannen mener at kona oppfører seg dårlig, skal han snakke med henne, deretter skal han snu ryggen til henne eller sove for seg. Ordet "Daraba" som står i Koranen og som blir oversatt til slå dem betyr på arabisk mange ting. Det betyr også: Stopp dem, tren dem til å bli bedre ... Dersom man vil velge denne betydning: slå, kan det bli feil. Profeten har aldri slått noen av sine koner. Han kritiserte dem som slo sine koner.