Søndag, 01.10.2023 - 16. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Tarawih

Spørsmål

Salaam, Jeg lurer på hvor mange rak"aha trawiah skal man gjøre ramadan? Jeg har hørt at profeten Mohammad (saw) gjorde 8, 12 og 20 rak"ah. Hva er riktig? Kan du nevne noen hadith eller setninger fra koranen hvor det står om hvor mange rak"ah trawiah er? Tusen tusen takk.

Svar

Alt er riktig. Gjør så mye du kan og så mye du føler for. Profeten saaw gjorde som regel 8 rak'ah, men han gjorde også andre typer tilbedelser når han ikke ba. Så hvis man gjør bare 8 rak'ah og så går man til andre typer tilbedelse som f. eks. å lese Koran, gjøre dhikr, lære noe eller gjøre hva det måtte være av det Gud liker, er det like bra. Wallahu a'lam. Du spør om hadith eller Koranvers om dette. Vel Koranen sier ingenting om antall rak'ah i tarawih, men hadith sier en del. Her er noen hadith: 1. ) Aysha ra sier " Profeten sa har aldri gjort mer enn 11 rak'ah på en natt verken i ramadan eller i andre tider i qiyam allayl (nattebønnen). (11: 8 + 3 i witr). 2. ) Jabir ra sa "Profeten saw ba med oss 8 rak'ah i tillegg til witr. Vi ventet neste natt for å be sammen med ham, men han kom ikke. På den andre siden finnes det andre hadith om sier at folk i Umar, Uthman og Alis tid gjorde 20 rak'ah og det er det de fleste lovskoler har valgt. Setter man disse to gruppene av hadith sammen kan man trekke en konklusjon at de første 8 rak'ah er sunnah, mens de andre er "Mustahab" (oppfordret). (Mustahab er litt mindre enn sunnah) Wallahu a'lam. Wassalam. Basim

  • Basim Ghozlan
  • 26.11.2003