Torsdag, 28.10.2021 - 21. Rabi' Awwal 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Normative og folkelige muslimer

Spørsmål

Hva er forskjellen på normative og folkelige muslimer?

Svar

Dette er noe problematiske begreper. Islam er én helhetlig lære. Det normative er en del av islams natur, siden Gud gjennom islam pålegger og forbyr – altså setter opp normer. Normativ islam er altså utgangspunktet – åpenbaringen i form av Koranen (direkte åpenbaring Guds ord) og Profetens ord og praksis (indirekte åpenbaring inspirert av Gud). Innenfor denne helheten finnes en del variasjoner hva angår enkeltspørsmål. Dessuten finnes ulike uttrykk som kan stå det normative nærmere eller fjernere. Det finnes muslimer som prøver å leve opp til islams normer – men å kalle dem normative muslimer skulle tilsi at de utgjør normen. Det er imidlertid Profeten selv som er normen for alle oss andre, for han var (som hans kone Aisha beskriver ham) ”en vandrende Koranen” – altså han virkeliggjorde islams lære som et perfekt eksempel å følge. Hva skulle så ”folkelig muslim” bety? Vi er jo alle folk og menneskelige med feil og svakheter! Refererer man til dem som tar det normative mindre alvorlig, som kanskje ikke kjenner til hva det normative i ethvert spørsmål er og følger kulturelt betingende vaner og tradisjoner, som riktignok kan være fundert på islam eller som er forsøksvis islamisert over tid? Til nød kan man operere med begreper som normativ islam og folkelig islam, normativ islam er det minst problematiske slik jeg ser det. Folkelig islam blir et mer sosiologisk begrep. Hvis en folkelig praksis strider mot islam, er denne praksisen ikke islam selv om muslimer utfører den. Strider den ikke mot islam, men omfattes av den juridiske kategorien nøytralt tillatt (islams fem juridiske kategorier: påudt, forbudt, anbefalt, frarådd, nøytralt tillatt), da er det islam – trenger ingen nærmere betegnelse folkelig. Sosiologisk har begrepet derimot vært brukt for praksis som vanskelig lar seg legitimere i islams kilder, men som muslimer likevel utfører.

  • Nora S. Eggen
  • 06.09.2003