Søndag, 01.10.2023 - 16. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Salat al-Istikhara

Spørsmål

Hvordan kan jeg gjøre salat al Istikhara?

Svar

Assalaamu aleikum, Beskrivelsen av Salat al-Istikhara ble overlevert av Jabir ibn 'Abd-Allah al-Salami (ra) som sa: "Allahs sendebud (fvmh) pleide å lære følgesvennene sine å be om veiledning (istikhara) i alle ting, akkurat som han pleide å lære dem suraer fra Koranen. Han sa: 'Hvis noen av dere tenker på en avgjørelse dere må ta, så la ham be to raka'a frivillig bønn (dvs utenom de faste fem bønnene), og så la ham si: Allahumma inni astakhiruka bi ‘ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as’aluka min fadlika, fa innaka taqdiru wa la aqdir, wa ta’lamu wa la a’lam, wa anta ‘allam al-ghuyob. Allahumma fa in kunta ta’lamu hadha’l-amra (her bør man nevne saken spesifikt) khayran li fi ‘ajil amri wa ajilihi (eller: fi dini wa ma’ashi wa ‘aqibati amri) faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Allahumma wa in kunta ta’lamu annahu sharrun li fi dini wa ma’ashi wa ‘aqibati amri (or: fi ‘aajili amri wa aajilihi) fasrifni ‘anhu wasrafhu ‘anni waqdur li al-khayr haythu kana thumma radini bihi.' Oversettelse til norsk: Å Allah jeg søker din veiledning i kraft av Din kunnskap, og jeg søker mulighet i kraft av Din makt, og jeg ber Deg (om å gi) fra Din overflod. Du har makt og jeg er maktesløs, Du vet, og jeg vet intet. Du kjenner det skjulte. Å Allah, hvis Din kunnskap sier at dette (så bør saken nevnes spesifikt) er godt for meg både i denne verden og den neste (eller: for min religion, mitt levebrød og min sak), så bestem det for meg, gjør det lett for meg og velsign det for meg. Og hvis det i følge Din kunnskap er dårlig for meg og for min religion, mitt levebrød og min sak (eller: for meg i denne verden og den neste), så vend meg bort fra det (og vend det bort fra meg), og bestem godt for meg hva det enn måtte være, og gjør meg fornøyd med det. " (A-Bukhaari, 6841; lignende overleveringer er også nedtegnet av al-Tirmidhi, al-Nisa’i, Abu Dawod, Ibn Majah og Ahmad). Ibn Hijr (måtte Allah vise ham nåde) sa om denne hadithen: “Istikharah er et ord som betyr å be Allah om å hjelpe deg å gjøre et valg, det vil si å velge det beste av to ting når man er nødt til å velge den ene av dem". Angående uttalleslen "Allahs sendebud (fvmh) pleide å lære oss å be om veiledning (istikhara) i alle ting." Sa Ibn Abi Jamra at 'Dette er en generell uttallelse som refererer til noe spesifikt. Når det gjelder obligatoriske (wajib) eller anbefalte (mustahabb) saker, er det ikke noe behov for å be om istikhara for å bestemme seg for å gjøre dem eller ikke. Når det gjelder forbudte (haram) eller mislikte (makruh) saker er det heller ikke noe behov for å be om istikhara for å bestemme seg for å holde seg unna dem. Istikhara er begrenset til saker som er tillatt, eller anbefalte saker hvor man må ta ev avgjørelse om hvilken som skal prioriteres.' Jeg (Ibn Hijr) sier: Den refererer til både store og små saker, og en tilsynelatende ubetydelig avgjørelse kan danne grunnlaget for en stor. Frasen: 'Hvis noen av dere tenker på en avgjørelse' finnes i versjonen overlevert av Ibn Mas'od som: 'hvis noen av dere vil gjøre noe...' 'La ham be to raka'a frivillig bønn' Dette nevnes for å gjøre det klart at det ikke betyr fajr-bønnen for eksempel. Al-Nawawi sa i "al-Adhkar": 'Han kan be istikhara etter to raka'a vanlig sunna-bønn, for eksempel slik som gjøres etter salat al-Duhur, eller etter to raka'a av en hvilken som helst frivillig (nawafil) bønn uansett om du vanligivs pleier å gjøre dem eller ikke ... Dette er greit hvis man har intesjon om å be salat al-Istikhara". Ibn Abi Jamrah sa: Visdommen bak å gjøre salah før du'a er at istikhara har som intensjon å kombinere det gode i denne verden med det gode i den neste. En trenger å banke på Allahs dør, og det er ingenting mer effektivt for dette enn salah, fordi den inneholder opphøying og lovprisning av Allah, og uttrykker vårt konstante behov for Ham. Frasen 'og så la ham si' virker som den indikerer at du'a bør sies etter å ha gjørt ferdig salah, og ordet "thumma" (så) betyr<

  • Basim I.
  • 19.01.2006