Fredag, 27.01.2023 - 05. Rajab 1444 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Profetens (fvmh) navn

Spørsmål

Hei! Jeg har så mange spørsmål (teologiske, praktiske, "tekniske" - alle med islam å gjøre) at det nesten blir vanskelig og prioritere dem. Over en relativt kort tid har jeg utviklet stor interesse for og begeistring over islam, og med den overveldende informasjonsmengden som finnes på internett klarer jeg å tegne for meg konturer av en religion som utstråler autoritet og kraft større en noen annen religion jeg kjenner til. Jeg kjenner bibelen relativt godt og da er det naturlig å sammenligne disse to bøkene og prøve å finne likheter mellom dem. Det dreier seg imidlertid stortsett om forskjeller. Anyway, når det gjelder Jesu proffetier om hans etterkommer, nevner man ofte navnet Ahmad og Muhammad i parentes uten videre. Er det noe i de to navnene som utvetydig forteller til enhver som forstår arabisk at det er én og samme navn eller hva? Et sted leste jeg at Muhammads første navn var Ahmed (gitt av hans mor). Stemmer det? Hvorfor ble det da valgt Muhammad framfor Ahmad? Takk for svaret på forhånd M.

Svar

Assalaamu aleikum! De aller fleste arabiske ord er basert på tre betydningsbærende rotkonsonanter, som ved hjelp av fastlagte grammatiske mønstre kan formes til forskjellige ord. Ahmad og Muhammad er avledet av den samme roten h-m-d som betyr å "prise" eller "rose" m.m. Muhammad er en passiv partisipp i en form som indikerer hyppighet eller intensitet, og betyr: "Den ofte prisede". (Han prises jo for eksempel hver gang vi sier navnet "Muhammed" i betydningen Allahs sendebud. Da sier vi "salla Allahu alahi wa sallam" som vanligvis oversettes med "Allahs fred og velsignelser være med ham). Ahmad er en elativform (som komparativ på norsk), og betyr "mer priset". Så disse navnene er to sider av samme sak. Mustafa er en passiv partisipp av roten s-f-w og betyr "den utvalgte", og er et av Muhammeds (SA) tilnavn. Han kalles ofte Muhammed al-Mustafa: "Muhammed den utvalgte". Koranen nevner både Muhammad og Ahmad (Se K. 3:144, 33:40, 47:2, 48:29, 61:6). Historien forteller om at Aminah (moren til profeten saaw) drømte flere ganger da hun var gravid i ham at hun skulle kalle ham for Muhammad. Vibeke

  • Basim I.
  • 21.12.2003