Torsdag, 28.10.2021 - 21. Rabi' Awwal 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Finnes julefeiring i islam?

Spørsmål

Feirer muslimer i Norge Jul? Har Muslimer i Norge noen annen form for markering i denne perioden av året? (ser at ramadan begynnte 27 november i år) Dersom du har tips/råd om hva som eventuelt kunne være relevant i denne sammenhengen, ville jeg bli glad for litt informasjon om dette. På forhånd TAKK

Svar

I islam er Jesus (arabisk: Isa) (fred være med ham) en viktig profet, men han er ikke Guds sønn (Koranen 5:116) og han har ikke dødd for så å stå opp fra de døde. Han ble i følge islam unnfanget uten far, født av jomfru Maria (arabiak: Mariam), levde og virket som profet som rettledet folk til troen på den ene Gud og han hadde en kraft fra Gud til å utføre mirakler (se for eksempel at han snakket som spebarn) (Koranen 3:42ff, 19:16ff). Han døde ikke på korset, men ble levende tatt opp i himmelen (Koranen 4:156f). I forhold til undervisningen av barna ville jeg tro det er viktig å påpeke islams syn på Jesus – dette er jo et punkt hvor islam og kristendommen grunnleggende skilles. Deres tro på Gud er felles, men kristendommens tro på frelse gjennom troen på Jesus er i islam for blasfemi å regne. Islam på sin side fremholder frelse gjennom å leve som Gud har pålagt oss – i første rekke gjennom sine profeter og åpenbarte bøker, hvorav den siste er profeten Muhammad (måtte Gud velsigne ham og gi ham fred) og Koranen. Julen er naturligvis for kristne en feiring av Jesus som Guds sønn, og slik uforenlig med islam. Muslimene feirer derfor ikke jul. For øvrig er det ikke noen del av Profeten Muhammads tradisjon å feire fødselsdager generelt, selv om dette ikke er uttrykkelig forbudt slik det vil være å feire jul. Også den før-kristne midtvinters-feiringen er uforenlig med islam - en form for avgudsdyrkig. Når dette er sagt kan det nok tenkes at noen muslimer i Norge blir påvirket av stemningen i Norge rundt juletider. Det kan for eksempel være vanskelig å unngå alt som har med jul å gjøre hvis man har barn i skolen etc. Nå er det ikke forbudt for muslimer å spise pepperkaker eller pynte med rødt og grønt, men det er litt problematisk fordi grunnlaget for alle disse spesielle aktivitetene som foregår rundt denne tiden er feiringen av noe vi ikke tror på. For troende mennesker (alle alle konfesjoner skulle jeg tro) er det viktig å ikke redusere ritualer og tradisjoner til bare form; innholdet og budskapet er det viktige. Mange nordmenn feirer jul uten å verken tro på Gud eller Jesus, men utgangspunktet for julefeiringen er like fullt det kristne budskapet. For det aller aller meste er derfor julen noe vi muslimer betrakter fra utsiden. Når det gjelder muslimenes betraktninger rundt nordmenns julefeiring er det sikkert mange og delte meninger. For mange muslimer har det religiøse merkverdig lite plass i julefeiringen slik mange nordmenn utfører den. Dessuten er det jo en del tradisjoner som kan synes merkelige. Mange synes sikkert for eksempel det er rart å trekke trær inn i huset. At alkoholforbruket øker så sterkt før og under julen er naturligvis ingen muslimer glade for, og i tillegg er ofte hovedmaten svin (begge deler som du sikkert vet strengt forbudt for muslimer). Men muslimene kommer også fra kulturer med egne festtradisjoner og feiringer og vil antagelig ha forståelse for alt dette som ”må” til i jula. En hyggelig ting med den norske jula er jo at familier samles. Som du kanskje vet er de fleste muslimer veldig familiekjære og ser med undring på nordmenns slappe forhold til sine familier – bortsett altså fra i jula. Disse betraktningene blir imidlertid mer kulturelt betinget enn religiøst. De islamske feiringene er primært to: id al-fitr etter ramadan og id al-adha etter pilegrimsferden. Det islamske året følger måneåret og vil derfor variere i forhold til solåret med 10 – 11 dager i året. I år begynte ganske riktig ramadan 27 november, og vi regner med å feire id al-fitr etter 30 dager – 27. desember. Hvis en måne blir synlig dagen før, vil vi feire dagen før. Neste år vil det hele forskyve seg 10 – 11 dager tidligere. Id al-fitr, som også kalles lille id, varer strengt tatt bare en dag. Den feires med bønn om morgenen. Litt ulikt i forskjellige land, men Profetens tradisjon er at alle (menn, kvinner, barn) kommer sammen for å be denne bønnen utendørs. Deretter er det å gratulere hverandre, feire med besøk<

  • Nora S. Eggen
  • 06.09.2003