Onsdag, 27.09.2023 - 12. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Adoptere barn.

Spørsmål

Hva sier islam om adopsjon?

Svar

Salam. Hvis adopsjon betyr å ta ansvar for et foreldreløst barn og oppdra det så godt man kan og å anse det som sitt eget barn når det gjelder kjærlighet, ansvar og oppfølging er det ingen problem med dette. Muslimer er faktisk oppfordret til å gjøre dette. Profeten Muhammad saaw sier at han som forsørger et foreldreløst barn er i paradiset i samme selskap som profeten selv. Det samme gjelder barn som blir funnet av ukjente foreldre. Det som ikke er lov i islam er å betrakte en slik gutt eller jente som om det virkelig er et biologisk barn når det gjelder arv, ekteskap, "mahram"-begrepet osv. Det er også lov i islam å gi en slik "adoptert" person en del av arven i form av tastament (opp til en tredjedel). Islam er veldig opptatt av at biologien ikke blir forfalsket. ================= Her kan det legges til: Det er ingen forskjell i dette mellom menn og kvinner og gifte og ugifte mennesker. Alle er oppfordret til å forsørge slike barn og alle kan delta hel eller delvis i denne kampen. Juridisk sett stilles det andre krav til forsørgeren enn det religionen stiller. Men dette er en annen sak og varierer fra land til land. Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 05.08.2004