Onsdag, 27.09.2023 - 12. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Kan jeg bytte ut min wali?

Spørsmål

Jeg opplever at han som var mitt vitne da vi giftet oss ikke tenker på mitt og ekteskapets beste. Han er muslim, men praktiserer ikke. Det er uaktuelt for meg å gå til han og be han tale min sak eller hjelpe til å løse en konflikt i ekteskapet. Kan jeg bytte vitne? Jeg har ikke muslimsk familie. Hvem kan vi velge? Det er viktig at det er en person min mann stoler på og ikke føler seg truet av, og veldig viktig at han holder det han hører for seg selv.

Svar

Assalaamu aleikum, Jeg går ut i fra at du mener wali, og ikke vitne. Et vitne til vigselen har ikke andre oppgaver enn å bevitne, og kunne bekrefte at ekteskapet er inngått på riktig måte. Hvis du ikke var klar over dette da du giftet deg, og faktisk ikke hadde noen oppnevnt wali, men kun vitner, kan det være mulig at ekteskapskontrakten din er ugyldig i islam og må gjøre på nytt. Hvis dette er tilfellet bør du kontakte en lærd som kan vurdere saken. Den som er oppnevnt som din wali, har derimot et større ansvar enn et vitne. Han skal være din beskytter, passe på at vigselen forgår riktig, og kunne tale din sak og forsvare dine interesser ut i fra islams synspunkt når du trenger hjelp til det. Jeg vet ikke helt hva du mener med "han praktiserer ikke". Men en person som ikke gjør salah eller i det hele tatt ikke interesserer seg for islam kan nødvendigvis ikke klare å utføre sin plikt som din wali. Det er klart at du trenger en pålitelig muslim for å fylle denne ansvarsfulle rollen. Når du ikke har muslimsk familie bør du velge den av andre som er best skikket. Hvis du kjenner en annen person som praktisk er i stand til å fylle dette ansvaret og være din wali ser jeg det som best og riktigst at den nåværende blir byttet ut. Et alternativ kan være å be imamen i moskeen deres om å være wali for deg. Men pass på å gjøre dette på en taktfull måte slik at dere unngår uvennskap med din nåverende wali så langt det kan la seg gjøre. Og Allah vet best, Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 03.04.2005