Søndag, 01.10.2023 - 16. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er jihad i islam?

Spørsmål

Hva betyr jihad i islam?

Svar

Jihad er et arabisk ord som betyr anstrengelse. Når man gjør sitt beste for å oppnå noe er man da i Jihad. En mor eller en far som steller barna sine og oppdrar dem for å bli gode og sunne mennesker er i jiahd. En student som gjør sitt beste for å oppnå gode resultater er i jihad. Dette betyr at jihad er positivt når man kjemper for en god sak og der imot negativt hvis man kjemper for en kriminell sak. Derfor er det nesten alltid at ordet jihad blir ettfulgt i Koran av ordet fi sabil i-Lah som betyr i Guds vei eller med andre ord: de sakene som islam støtter. Ordet "hellig krig" eksisterer i utgangspunktet ikke i islam. En slik oversettelse av ordet jihad er totalt feil. Riktig nok at islam oppfordrer alle muslimer til å forsvare seg dersom de blir angrepet og lover dem som dør i denne kampen paradiset. Koranen er veldig klar når det gjelder hva slags krig som er tillatt. Vi kan f. eks lese i 2/90 (Surat Al-baqarah) (Kjemp, i Guds vei, mot dem som bekjemper dere og ikke bli urettferdige.)

  • Basim Ghozlan
  • 05.09.2003